Tại sao doanh nghiệp cần đăng ký mã số mã vạch

Công ty tư vấn Minh Việt chuyên tư vấn thủ tục đăng ký mã số mã vạch, cung cấp hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan NN, tiến hành nhanh các dịch vụ đăng ký mã số mã vạch một cách nhanh chóng và chi phí hợp lý nhất.
Tư vấn các quy định của pháp luật về đăng ký và sử dụng mã số mã vạch;

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại tư vấn Minh Việt:

Tư vấn thủ tục đăng ký, sử dụng mã số mã vạch;

Tư vấn hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch;

Thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xác lập quyền sử dụng đối với mã số mã vạch cho doanh nghiệp.

Tư vấn quản lý mã mặt hàng để quản lý hàng hoá của doanh nghiệp .

 Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch bao gồm:

1. Giấy đăng ký kinh doanh

2. Tên danh sách sản phẩm chủ yếu

3. Giấy ủy quyền cho công ty tư vấn Minh Việt

4. Bản đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

5. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (có công chức).

6. Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã số mã vạch thương phẩm toàn cầu (GTIN).

7. Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam

Hãy đến với Tư vấn Minh Việt để được tư vấn miễn phí toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ qua Hotline: 0912.456.586

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s